Publicadas Las convocatorias de ayudas al Plan de Empleo (PEL) 2019 para La provincia de LA Coruña

·     LIÑA PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO: Axudas para a consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables.


·         LIÑA PEL-EMPRENDE ACTIVIDADES: Axudas para o apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial.


·         LIÑA PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN: Axudas á creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.


·         LIÑA PEL-PEMES MANTEMENTO: Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresasA convocatoria onde se indica o prazo de presentación de solicitudes sae publicada no Boletín Oficial da Provincia nº54 de hoxe día 20.03.2019,


As solicitudes poderanse presentar únicamente de xeito telemático

O prazo de presentación de solicitudes ábrese o 21 de marzo (xoves) e pecha o día  22 de abril de 2019 (ás 14:00h).

cambur.com